تبلیغات

پیام های مناسبتی
آخرین ارسال های تالار
شروع جلسات عادی شورا(قسمت دوم از نگاهی به عملکرد....)


جلسات شورا در روزهای دوشنبه با حضور اعضای در دفتر شورا برگزار میشود

حضور مردم درجلسات ازاد است و هرکس میتواند در جلسات شورا شرکت نماید

جلسات هماهنگی با مسئولین برگزار مشود

مهر شورا در دست آقای نادری است

شهرک صنعتی هادیشهر

واگذاری 150 هکتار از اراضی عمومی جنوب هادیشهر به شهر ک صنعتی

درخواست احداث شبکه دفع فاضلاب شهری از حضور مسئولین

بررسی نواقصات طرح تفصیلی در جلسه 27

انتخاب آقای قصابزاده به شورای شهرستان

تعیین آقای ایوبی بعنوان نماینده شورا موضوع زمین فرمانداری 86/7/2

ادامه جلسات

درخواست رشته کارشناسی برای دانشگاه آزاد هادیشهر

اهداء زمین به آموزش و پرورش برای حل مسئله مدرسه عصمت

تصویب خرید 8 دستگاه مینی بوس

وگذاری زمین برای احداث پمپ بنزین در جنوب هادیشهر

درخواست انتقال ادارات از جلفا به هادیشهر

خرید دو دستگاه پیکان وانت و یک دستگاه پژو 405

تصویب بودجه شهرداری

تصویب بودجه شهرداری و افزایش دوبرابری آن

تصویب تعرفه عوارض محلی با رویکرد مردم محوری

تصویب واگذاری زمین شهرداری به فرمانداری برای احداث فرمانداری جلسه 64 مورخه 86/12/15

برگزاری 66 جلسه در طول سال 1386:: لینک ثابت
ن : talati
ت : 10 اردیبهشت 1392
بازدید : 161
نظرات : 0
وظایف شورای اسلامی شهر

آشنایی با وظایف شورای اسلامی شهر کمک زیادی در انتخاب افراد شایسته داشته باشد . کلیه وظایف قانونی شوراها به شرح زیر است :

ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375): وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
1 ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره1: شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2: شهردار نمی تواند هم زمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره3: نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
تبصره 4: دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف: استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب: برکناری، توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج: تعلیق طبق مقررات قانونی.
د: فقدان هر یک از شرایط احراز سِمَت شهردار به تشخیص شورای شهر.
2 ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول مربوطه.
3 ـ نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی، در صورتی که این نظارت، مخل جریان عادی این امور نگردد.
4 ـ همکاری با مسؤولان اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5 ـ برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای مربوطه.
6 ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای مربوطه.
7 ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای مربوطه.
8 ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بگونه ای که مخل جریان عادی  امور شهرداری نباشد.
9 ـ تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور کارهای وزارت کشور.
10 ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
11 ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی و پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12 ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره: کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13 ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق در مورد مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14 ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
15 ـ تصویب اساس نامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
16 ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
17 ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18 ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19 ـ نظارت بر  امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
20 ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
21 ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسال خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22 ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
23 ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24 ـ تصویب نام گذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
25 ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
26 ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
27 ـ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
28 ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29 ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوطه برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
تبصره1: در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب، جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، موظف اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است، جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند
(کتاب سبز شهرداریها جلد یازدهم؛ مدیریت شهری).:: لینک ثابت
ن : talati
ت : 10 اردیبهشت 1392
بازدید : 199
نظرات : 0